Energieleveranciers Nieuws en informatie over de Nederlandse energieleveranciers

NUON richt zich op het klimaat

NUON is een van de grootste energieleveranciers in Nederland. Men richt zich op de gehele energieketen, waardoor het een van de aanbieders is waar u zowel voor stroom als voor gas terecht kunt. Men staat bekend om de actieve manier waarop men bezig is met ons klimaat. Afnemers worden aangespoord om zuinig met energie om te gaan, maar men richt zich ook op het schoon opwekken van de energie.

Zuinig omgaan met energie
NUON is een van de energieleveranciers die heel actief bezig is met het aansporen van gebruikers om op een zuinige manier om te gaan met energie. Het unieke hiervan is dat men actief mogelijkheden aandraagt, die afnemers door kunnen voeren. Men kan zelf op zoek gaan naar energiebesparingen, maar ook de leverancier draagt op deze manier een steentje bij. Het is vooral de bewustwording waar NUON op aast, aangezien dat uiteindelijk tot een automatische besparing leidt. NUON probeert de totale markt op deze manier beter om te laten gaan met de beperkte grondstoffen die we tot onze beschikking hebben.

Schoon opwekken van energie
Daarnaast zorgt NUON er ook voor dat zoveel mogelijk energie op een schone manier wordt opgewekt. Dit geldt voor de stroom die men levert aan haar afnemers, maar men gaat ook met het gas op een schone manier om. Men maakt onder andere gebruik van natuurlijke bronnen als wind, zon, water en warmte om ervoor te zorgen dat de gewenste energie beschikbaar is. Het unieke hiervan is dat men voorop loopt met diverse projecten en de ambitie heeft nog veel harder te gaan lopen. NUON geeft op die manier zelf het goede voorbeeld en hoop dat afnemers uiteindelijk vanzelf zullen volgen.

NUON is een van de grootsten
NUON is in Nederland een van de grootste energieleveranciers, waardoor het een uitstekend idee is dat men hard werkt aan een zuinige manier van verbruik. Het energieverbruik kan in Nederland nog flink omlaag en daarnaast een stuk schoner, twee zaken waar men zich heel duidelijk op richt. Door zelf het goede voorbeeld te geven volgt de klantenkring vanzelf. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die NUON graag op zich neemt en uit wil stralen op de rest van de markt. Qua tarieven rekent men in 2012 weer wat meer, net als veel van de andere leveranciers die actief zijn op de markt.

Powered by WordPress