Energieleveranciers Nieuws en informatie over de Nederlandse energieleveranciers

Energierekening per 1 januari omlaag bij Eneco

Eneco heeft aangekondigd dat de energierekening per 1 januari 2013 omlaag kan, voor huishoudens met een gemiddeld verbruik. Dat heeft volgens Eneco vooral te maken met de dalende inkoopprijzen, die het mogelijk maken om de variabele leveringstarieven omlaag bij te stellen. Volgens de energieleverancier zullen de kosten voor een gemiddeld huishouden met ongeveer €80 per jaar af gaan nemen. Hierbij wordt er nog geen rekening gehouden met de stijgende belasting op energie, waardoor de besparing uiteindelijk waarschijnlijk wat lager uit zal vallen. (more…)

Oxxio rekent scherpe tarieven en is dynamisch

Oxxio is de vierde grootste energieleverancier van Nederland en is er in een relatief korte tijd in geslaagd om veel klanten aan te spreken. Men weet de energie op een slimme manier in te kopen en op die manier te zorgen voor aantrekkelijke tarieven. Bovendien is men zeer dynamisch en gebruiksvriendelijk in de omgang, waardoor er een frisse wind is gaan waaien door de complete sector. Tenslotte richt Oxxio zich in toenemende mate op het klimaat, om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk met het milieu omgaan.

Meer dan 800.000 particuliere en zakelijke klanten
Oxxio is er in een relatief korte tijd in geslaagd om 800.000 particuliere en zakelijke klanten aan zich te binden en op die manier de vierde energieleverancier van Nederland te worden. Met in totaal meer dan 170 werknemers zorgt men er iedere dag voor dat talloze mensen gebruik kunnen maken van de energie die ze tot hun beschikking wensen te hebben. Oxxio is zowel leverancier van stroom als gas, maar is dit eerste sinds 2008 ook zelf op gaan wekken door te bouwen aan een elektriciteitscentrale.

Oxxio produceert ook energie
Oxxio is in 2008 gestart met de bouw van een eigen elektriciteitscentrale, om ervoor te zorgen dat men zelf energie kan produceren. De bouw is gestart in Rotterdam, waarmee men in de buurt van de andere producenten zit, op een locatie die ten opzichte van de rest van Nederland zeer gunstig ligt. Oxxio probeert op deze manier natuurlijk ook de kosten van de eigen inkoop te drukken, om klanten uiteindelijk meer scherpe tarieven aan te kunnen bieden. Bovendien draagt men actief bij aan het bezuinigen op energie, onder andere door klanten voor te lichten over de mogelijkheden op dit gebied.

Slimme meter van Oxxio
Een van de innovaties waarmee Oxxio ervoor probeert te zorgen dat klanten meer gaan besparen is de ‘slimme meter’. Deze energiemeter houdt niet alleen bij hoeveel energie er verbruikt wordt, maar ook hoeveel er bespaard wordt en wat dat betekent voor de kosten zoals die uiteindelijk op de energierekening te vinden zijn. De meter helpt de consument inzicht te krijgen in het eigen verbruik en deze consument bewust te maken van de mogelijke besparingen die er in het vat zitten. De digitale meter van Oxxio is bij de eerste tests een succes gebleken, waardoor men besloten heeft die in 2012 in heel Nederland te gaan introduceren.

E.ON produceert en levert elektriciteit en warmte

E.ON Benelux is een relatief onbekende partij op de Nederlandse markt, dat wil zeggen, bij particulieren. Het is een grote speler op de markt, die al een groot aantal tientallen jaren actief is. Bovendien levert men niet alleen energie, maar wekt men dit ook zelf op in Nederland. In 2000 is men onderdeel geworden van E.ON Energie AG en is men daarmee opgegaan in een grotere organisatie, waardoor er nog meer schaalvoordelen te behalen zijn en de energie voordeliger aan kan worden geboden.

E.ON bestaat sinds 1941
E.ON bestaat al sinds 1941 en kan wat dat betreft terugkijken op een meer dan uitgebreide historie. Van oorsprong is men vooral een elektriciteitsproductiebedrijf, maar men heeft er in de loop der jaren heen steeds meer voor gekozen om zich als een allround energieleverancier te gaan profileren. Op die manier is men er onder andere in geslaagd om in Nederland een groot aantal klanten aan te spreken. Door ook energie te gaan inkopen en verkopen heeft men meer klanten aan weten te trekken. Het is hierdoor een meer dan stabiele factor op de Nederlandse markt geworden.

Energie in Nederland opgewekt
Het unieke van E.ON is dat men de energie niet alleen in Nederland levert, maar de elektriciteit aan de andere kant ook binnen onze eigen landsgrenzen opwekt. Men heeft in de provincie Zuid-Holland een aantal centrales staan, die samen in staat zijn om 1.850 MW aan energie op te wekken. Men staat hiermee in het economisch hart van Nederland, wat een uitstekende positie blijkt om een groot deel van het land te bedienen. E.ON Benelux is bovendien gevestigd in Rotterdam, waardoor men actief is in het deel van Nederland waar een groot deel van de activiteiten plaatsvindt.

Onderdeel van E.ON Energie AG
In 2000 is men onderdeel geworden van E.ON Energie AG en is men verder gegaan onder de naam E.ON Benelux. Het is sindsdien een bedrijf dat op een relatief regionale manier kan opereren, terwijl het aan de andere kant mogelijk is om gebruik te maken van de schaalvoordelen die een grote organisatie te bieden heeft. Het grote voordeel hiervan is dat men de energie op een voordelige manier op kan wekken of in kan kopen, om het vervolgens voordelig aan te bieden. Uiteindelijk zijn het op die manier de klanten van E.ON die van de grootte van het bedrijf kunnen profiteren, in de vorm van lagere tarieven.

NUON richt zich op het klimaat

NUON is een van de grootste energieleveranciers in Nederland. Men richt zich op de gehele energieketen, waardoor het een van de aanbieders is waar u zowel voor stroom als voor gas terecht kunt. Men staat bekend om de actieve manier waarop men bezig is met ons klimaat. Afnemers worden aangespoord om zuinig met energie om te gaan, maar men richt zich ook op het schoon opwekken van de energie.

Zuinig omgaan met energie
NUON is een van de energieleveranciers die heel actief bezig is met het aansporen van gebruikers om op een zuinige manier om te gaan met energie. Het unieke hiervan is dat men actief mogelijkheden aandraagt, die afnemers door kunnen voeren. Men kan zelf op zoek gaan naar energiebesparingen, maar ook de leverancier draagt op deze manier een steentje bij. Het is vooral de bewustwording waar NUON op aast, aangezien dat uiteindelijk tot een automatische besparing leidt. NUON probeert de totale markt op deze manier beter om te laten gaan met de beperkte grondstoffen die we tot onze beschikking hebben.

Schoon opwekken van energie
Daarnaast zorgt NUON er ook voor dat zoveel mogelijk energie op een schone manier wordt opgewekt. Dit geldt voor de stroom die men levert aan haar afnemers, maar men gaat ook met het gas op een schone manier om. Men maakt onder andere gebruik van natuurlijke bronnen als wind, zon, water en warmte om ervoor te zorgen dat de gewenste energie beschikbaar is. Het unieke hiervan is dat men voorop loopt met diverse projecten en de ambitie heeft nog veel harder te gaan lopen. NUON geeft op die manier zelf het goede voorbeeld en hoop dat afnemers uiteindelijk vanzelf zullen volgen.

NUON is een van de grootsten
NUON is in Nederland een van de grootste energieleveranciers, waardoor het een uitstekend idee is dat men hard werkt aan een zuinige manier van verbruik. Het energieverbruik kan in Nederland nog flink omlaag en daarnaast een stuk schoner, twee zaken waar men zich heel duidelijk op richt. Door zelf het goede voorbeeld te geven volgt de klantenkring vanzelf. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die NUON graag op zich neemt en uit wil stralen op de rest van de markt. Qua tarieven rekent men in 2012 weer wat meer, net als veel van de andere leveranciers die actief zijn op de markt.

Eneco is al jarenlang actief in Nederland

Eneco is een van de bekende gezichten op de Nederlandse markt. Men is al een lange tijd actief als energieleverancier en is er op die manier in geslaagd om meer dan 2 miljoen consumenten aan te spreken. Daarnaast richt men zich bij Eneco ook op de zakelijke markt en zorgt het daarom op tal van gebieden voor de gewenste energie. Het zijn vooral de betrouwbaarheid en innovatie van Eneco die ervoor zorgen dat het een succesvolle energieleverancier in Nederland is.

Historie van Eneco
Eneco is in Nederland al tientallen jaren actief, waardoor men terug kan kijken op een uitgebreide historie waarin men veel heeft weten te bereiken. Het is vanuit het verleden vooral het veilige transport van energie dat op een goede manier samen gaat met het moderne en betrouwbare netwerk waar men de beschikking over heeft. Ook heeft men het door de jaren heen steeds aangedurfd om nieuwe technieken te gebruiken en op die manier in de voorhoede mee te lopen. Dit heeft er in de tientallen jaren van activiteit voor gezorgd dat men een zeer groot aantal klanten aan zich heeft weten te binden.

Meer dan 2 miljoen consumenten
Eneco bedient op dit moment meer dan 2 miljoen consumenten, wat goed aangeeft dat men er goed in is geslaagd om te luisteren naar de wensen van de markt. Men is hiermee een belangrijke energieleverancier in Nederland geworden, die ervoor zorgt dat een groot aantal gezinnen iedere dag gebruik kan maken van de energie die men nodig heeft. Uiteraard luistert men ook nu goed naar de wensen van klanten en slaagt men er op die manier in de dienstverlening te optimaliseren. Het grote aantal klanten geeft goed aan dat men de zaken goed op orde heeft, waardoor het een uitstekende energieleverancier is.

Eneco op de zakelijke markt
Daarnaast is Eneco actief op de zakelijke markt en zorgt men er ook aldaar voor dat veel klanten gebruik kunnen maken van onder andere elektriciteit. Het zijn zowel de bedrijven binnen het Midden- en Klein Bedrijf als de grote bedrijven in Nederland die gebruik maken van de diensten van deze aanbieder. Wat dat betreft is het een grote speler op een aantal verschillende vlakken, wat het tot een allround kracht op de markt maakt. Eneco zorgt er als energieleverancier voor dat zowel particuliere als zakelijke klanten optimaal gebruik kunnen maken van de energie die we wensen.

« Newer Posts

Powered by WordPress